Historie van de kerk

Grafkerk

Een kerk, die we wel een grafkerk kunnen noemen, getuige het Latijnse opschrift, hier in vertaling weergegeven: 'Lezer, opdat de waarheid blijke, hebben de echtgenoten Henric Piccardt en Anna Elisabeth Rengers in het jaar 1694, uit godsvruchtig gevoel, zonder ergens anders hulp te zoeken, deze kerk doen bouwen ter ere van de Allerhoogste, tot aanwas van de Christelijke godsdienst, tot troost der zielen en tot rustplaats voor hun gebeente.'

De afmetingen van de grote grafkelder ( 7 x 22 meter) zijn behoorlijk te noemen. Moeten we het trouwens wel een kelder noemen? De kerkruimte zelf immers moet men bereiken via een hoge buitentrap. De ingang tot de grafkelder bevindt zich aan de buitenmuur, torenzijde, van de kerk. Een zandstenen epitaaf geeft duidelijk aan, dat het hier gaat om een grafruimte.

Er hebben meerdere kisten gestaan van de familie Piccardt, doch deze zijn vlak voor 1930 in verband met ernstig verval geruimd, de stoffelijke resten zijn buiten de kerk begraven.
Via een oude eiken deur komen we in een kleinere grafruimte en wel onder de Piccardtbeuk (aan de noordkant van de kerk waren twee ruimtes boven elkaar gebouwd als werkkamer en bibliotheek van de stichter), dáár, onder genoemde Piccardtbeuk, staan de kisten van Henric Piccardt en zijn vrouw.

Anna overleed in 1704, Henric in 1712. Hun rouwborden hangen in de Hervormde Kerk van Slochteren. Vreemd is dit niet, omdat Fraeylemaborg, hun bezit immers, op het grondgebied van Slochteren lag.

Zulke rouwborden hingen gedurende de rouwtijd boven de ingang van de borg en werden daarna in het koor van de kerk gehangen.
Een klein kistje tussen beide in, bevat het gebalsemde lichaam van Johanna Hendrika Piccardt, dochtertje van Jan Louis Piccardt, nazaat van een broer van Henric. Zelf overleden Anna en Henric kinderloos.

Die kinderloosheid is nog maar de vraag. Archiefstukken uit 1681 vermelden, dat Syndicus Piccardt arbeiders in de kelder en de crypte van de oude kerk van Harkstede aan het werk had gezet teneinde het geschikt te maken voor de begrafenis van zijn kinderen.
Het verzoek daartoe aan de heren burgemeesters en de raad van Groningen, onder wier jurisdictie Harkstede viel, werd op 16 januari 1681 afgewezen.