Algemene informatie

Karakteristiek

In 1700 kwam in Harkstede een kerkgebouw gereed dat opviel door zijn sterk historiserende karakter en bovendien door de enorme, overwelfde grafkelders onder de gehele kerkvloer. De oprichters Henric Piccardt en Anna Elisabeth Rengers kozen voor een welhaast middeleeuwse uitstraling in een postreformatorische tijd. Maar vooral kozen ze voor een blijvende herinnering aan zichzelf.

Gebruik

Ook na de overdracht blijft de kerkelijke functie van het gebouw in ere. Naast de kerkdiensten en de kerstnachtdienst blijft de kerk ook beschikbaar voor trouw- en rouwdiensten. Zoals gezegd, hebben het kerkbestuur van de Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede en de SOGK de wens uitgesproken de kerk te herbestemmen tot museumkerk. Kern van dit herbestemmingsplan is dat de kerk zelf het museum is; het is dus niet de bedoeling dat de kerk fungeert als een gebouw waarin een museum wordt gehuisvest.